GWARANCJA I SERWIS

Niewielka część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

REKLAMACJE

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji  

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. 

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy.

4. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c. 

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej przyjęcia (tj. otrzymania produktu) oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. 

Ważne kwestie:

- Przed odebraniem przesyłki w pierwszej kolejności sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki oraz spisanie protokołu. Następnie, zdjęcia spisanego protokołu prosimy wysłać na adres: sklep@krakowskajaskiniasolna.pl. 

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.  Następnie, zdjęcia spisanego protokołu prosimy wysłać na adres: sklep@krakowskajaskiniasolna.pl. 

- Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować. Dołącz do niego pisemne oświadczenie, w którym :

- określisz: nr paragonu/faktury, nazwę towaru oraz jego ogólną wartość (jeśli reklamujesz jedną z wielu rzeczy widniejących na paragonie), datę jego nabycia,

- opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, 

- określisz datę stwierdzenia wady,

- określisz formę rekompensaty (wymiana rzeczy na wolną od wad/zwrot kwoty reklamowanego produktu/naprawa lub usunięcie wady), 

- adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: wymianę rzeczy na wolną od wad, zwrot kwoty reklamowanego produktu, naprawę lub usunięcie wady.

4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@krakowskajaskiniasolna.pl lub telefonicznie: 12 623 71 90. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

ZWROT PRODUKTÓW

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz:

nr paragonu/faktury, nazwę towaru oraz jego ogólną wartość (jeśli zwracasz jedną z wielu rzeczy widniejących na paragonie), 

- chęć zwrotu produktu z uzasadnieniem

numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

ZWROT PRODUKTU ZAKUPIONEGO STACJONARNIE W NASZYM SKLEPIE

Zwrot produktu zakupionego w naszym stacjonarnym sklepie przy ulicy Długiej 48/21 w Krakowie, możliwy jest jedynie na kartę podarunkową lub wymianę na inny produkt lub usługę w cenie zakupionego produktu (lub w cenie wyższej z możliwością dopłaty).

Wraz z produktem wymagamy dokumentu sprzedaży (paragonu/faktury). Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Jeśli jest to produkt posiadający opakowanie oryginalne (m.in. olejek CBD) powinno być ono oryginalne i nienaruszone. 

Powyższy zwrot lub wymiana może być dokonany nie później niż 7 dni od daty zakupu.