Regulamin Promocji Black Week -20%


§ 1 Postanowienia ogólne


1.1. Organizatorem sprzedaży jest Krakowska Jaskinia Solna Agnieszki Urban, zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Promocja organizowana jest w dniach 24 - 30.11.2023r. lub do odwołania.
1.3. Promocja ma charakter ogólnopolski.
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji polegającej na udzieleniu rabatu na karnety -40zł oraz na biżuterię w wysokości -13% w dniach 24 - 30.11.2023r.
na wybrane produkty ze sklepu Krakowska Jaskinia Solna
1.5. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Sklep Internetowy – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, https://sklep.krakowskajaskiniasolna.pl/
Regulamin – niniejszy regulamin;
Promocja – promocja sprzedaży z okazji Black Week 2023 w niniejszym Regulaminie;
Uczestnicy promocji – osoby indywidualne, które zakupiły prezenty objęte promocją w sklepach stacjonarnych i online;


§ 2 Termin i miejsce promocji


2.1. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym w dniach 24 - 30.11.2023 r. do godz. 23.59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) oraz w Sklepie stacjonarnymw dniach
24 - 26.11.2023 r. w czasie ich otwarcia od godz. 12.00 do godz. 21.00 (decyduje data i godzina zakupienia prezentu).§ 3 Przedmiot i zasady promocji


3.1. Uczestnikiem Promocji jest osoba indywidualna robiąca zakupy w dniach 24 - 26.11.2023r.
w Sklepie stacjonarnym w dniach 24 - 30.11.2023 r. w Sklepie Internetowym za maksymalna kwotę 5 000 PLN.
3.2. Produkty objęte rabatem dostępne są na stronie https://sklep.krakowskajaskiniasolna.pl/
i w sklepie stacjonarnym Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban ul.Długa 48/21, 31-147 Kraków
3.3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.
3.4. Rabat -40 zł na karnety naliczany jest automatycznie.

3.5. Rabat -13% na biżuterię dostępny jest po podaniu kodu promocyjnego: BLACK23§ 4 Postępowanie reklamacyjne


4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną lub na piśmie.
4.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje w formie elektronicznej na adres biurokjsw@gmail.com Reklamacja pisemna powinna być zgłaszane na adres: Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban ul.Długa48/21, 31-147 Kraków "Black Week 2023 - reklamacja”
4.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
4.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji pisemnej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub na adres e-mail podany w reklamacji złożonej drogą elektroniczną.


§ 5 Przetwarzanie danych osobowych


5.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban
5.3 Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej, przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w wiadomości e-mail zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
5.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.§ 6 Postanowienia Końcowe


6. 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie  oraz w siedzibie Organizator
6. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Krakowska Jaskinia Solna