Seans inhalacyjny

Voucher - seans inhalacyjny w jaskini solnej przy tężni solankowej dla seniora/studenta/ucznia od 16 roku życia

21,00 zł

Voucher na seans inhalacyjny w jaskini solnej przy tężni solankowej dla dziecka do 16 roku życia

19,00 zł