Seans inhalacyjny

Voucher na seans inhalacyjny w jaskini solnej przy tężni solankowej dla dziecka do 16 roku życia

15,00 zł